Actievoorwaarden

 1. De Actie is toegankelijk voor ingezetenen van Nederland, ouder dan 18 jaar, met een geldige Nederlandse bankrekening ('Deelnemer'). Deze Actie is niet toegankelijk voor bedrijven of derden die het Actieproduct niet voor eigen persoonlijk gebruik aanschaffen. Deelnemers die een Actieproduct aanschaffen met de intentie om het betreffende Actieproduct door te verkopen of verhuren aan derden, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Actie.

 2. Deelnemers die tijdens de Actieperiode (zoals hieronder beschreven in Voorwaarde 3) een van de HIER vermelde nieuwe (d.w.z. niet tweedehandse of gerepareerde) HP-printers ('Actieproduct') hebben gekocht bij een handelaar in Nederland ('Deelnemende handelaar') en die zich vervolgens aanmelden voor het HP Instant Ink-programma, kunnen zoals HIER wordt vermeld een variabele cashbackvergoeding ('Vergoeding”) claimen met volledige inachtneming van deze algemene actievoorwaarden ('Actievoorwaarden').

 3. Om voor deze Actie in aanmerking te komen, moet de aankoop van Actieproducten zijn gedaan in de periode van 1 juli 2019 (00.01 uur CEST) tot en met 31 januari 2020 (23.59 uur CEST) ('Actieperiode'). Voor alle duidelijkheid, om in aanmerking te komen voor de Actie, moet de aankoop van Actieproducten een rechtstreekse aankoop zijn waarbij de Deelnemer de enige eigenaar is van het Actieproduct.

 4. Na aanschaf van een Actieproduct in overeenstemming met Voorwaarde 2 en 3 hierboven, moeten Deelnemers een account ('Account') aanmaken en hun Actieproduct registreren in deze account via https://instantink.hpconnected.com/nl/nl/l/. De gevraagde informatie moet worden verstrekt, inclusief (maar niet beperkt tot) de informatie die wordt beschreven in 4(a) en 4(b) hieronder en het Instant Ink-plan waar de Deelnemer zich voor wil aanmelden ('Registratie'):

  a. Gegevens van het Actieproduct dat is aangeschaft door de Deelnemer (inclusief het serienummer van het betreffende aangeschafte Actieproduct);

  b. Persoonlijke contactgegevens van de Deelnemer.

Na Registratie moeten Deelnemers een bezoek brengen aan hpcashback.nl en de getoonde velden invullen met de volgende informatie (inclusief maar niet beperkt tot) ('Claim');

 1. Een geldig aankoopbewijs van een Deelnemende handelaar;

  a. Aankoopdatum;

  b. Serienummer van het Actieproduct;

  c. Afbeelding van de persoonlijke accountgeschiedenispagina bij HP Instant Ink die tijdens Registratie is aangemaakt. Dit kan een pdf of JPEG zijn waarop de Registratiedatum zichtbaar is (voorbeeld HIER);

  d. Het geselecteerde Instant Ink-plan (via keuzemenu);

  e. Gegevens van de Deelnemer inclusief bankgegevens om de Vergoeding te ontvangen.

 2. Deelnemers moeten de Registratie voltooien en hun Claim indienen binnen 30 dagen na aankoop van het Actieproduct. Dit betekent dat de Claim (voor een Actieproduct dat is aangeschaft 31 januari 2020) moet zijn ingediend voor 23.59 uur (CEST) op 29 februari 2020. De datum op de betreffende factuur of kassabon geldt als dag één (1) ('Vergoedingstermijn'). Claims die na de Vergoedingstermijn worden ingediend, worden als ongeldig beschouwd. Registraties en Claims mogen uitsluitend door de Deelnemer worden ingediend, Deelnemende handelaren mogen geen Claims indienen namens de Deelnemer, dergelijke Claims zullen worden afgewezen.

 3. De Deelnemer ontvangt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging via e-mail zodra de Claim is ontvangen en er volgt binnen 2 werkdagen een tweede e-mail waarin wordt vermeld of de Claim wel of niet is goedgekeurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om binnen zeven dagen na het indienen van de Claim contact op te nemen met HP via instantink@hpcashback.nl indien er geen bevestigingsmail is ontvangen. De Claim wordt ongeldig verklaard als er binnen dit tijdsbestek geen contact is opgenomen en de Deelnemer komt in dit geval niet in aanmerking voor een eventuele Vergoeding.

 4. Als HP constateert dat een Claim niet juist is ingediend, wordt de Deelnemer hier via e-mail over geïnformeerd en de Deelnemer krijgt gelegenheid om de benodigde informatie binnen zeven dagen in te dienen. De Claim wordt als ongeldig beschouwd en de Deelnemer komt niet langer in aanmerking voor de Vergoeding als er binnen zeven (7) dagen na de e-mail geen reactie wordt ontvangen.

 5. Deelnemers mogen per aangeschaft Actieproduct één Claim indienen, en maximaal 5 Claims per Deelnemer.

 6. HP behoudt zich het recht voor om Claims te controleren en vervolgens af te wijzen indien deze niet in overeenstemming zijn met deze Actievoorwaarden. Ter ondersteuning van deze controle, behoudt HP zich het recht voor om een Deelnemer te vragen naar relevante informatie (zonder beperkingen) met betrekking tot Claims.

 7. De Organisator streeft ernaar om de Vergoeding binnen 45 dagen nadat de Claim is goedgekeurd via bankoverschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer van de Deelnemer over te maken, op voorwaarde dat de Actievoorwaarden volledig zijn nageleefd door de Deelnemer.

 8. Indien een Deelnemer één of meerdere Actieproducten retourneert, worden Claims die zijn ingediend met betrekking tot dat Actieproduct ongeldig verklaard en vervolgens geannuleerd. De Deelnemer moet dit doorgeven door contact op te nemen met HP via instantink@hpcashback.nl 0207960984 (Nederlands) of 03452160010 (Engels).

 9. Alle belastingverplichtingen met betrekking tot deze Vergoeding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

 10. HP behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Actie te allen tijde zonder kennisgeving aan te passen of te annuleren, met toekomstige werking.

 11. HP en al zijn respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor gegevens die kwijtraken, vertraging oplopen of beschadigd raken tijdens de communicatie over of het verzenden van Claims, of eventuele hieruit voortvloeiende letsels, verliezen, kosten of schade die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect voortvloeien uit deelname aan deze Actie.

 12. Als HP van mening is dat een Claim frauduleus is en er een Vergoeding is overgemaakt met betrekking tot de Claim, zal HP de Vergoeding trachten terug te vorderen bij de Deelnemer door middel van een schriftelijke kennisgeving van 28 dagen. Als de waarde van de Vergoeding niet binnen 28 dagen wordt terugbetaald en er juridische stappen moet worden genomen om de Vergoeding terug te vorderen, zal de Deelnemer volledig verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige kosten van dergelijke juridische stappen.

 13. Voor alle duidelijkheid, alle correspondentie en vragen met betrekking tot het Instant Ink-programma moeten rechtstreeks worden gericht aan https://instantink.hpconnected.com/nl/nl/l/.

 14. Verwijzingen naar HP verwijzen naar: HP Nederland B.V. Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen Nederland. Deelnemers moeten geen informatie of correspondentie over de Actie naar dit adres sturen, die gegevens worden namelijk niet verwerkt.

 15. Alle informatie met betrekking tot deze Actie wordt verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator beschikbaar op https://www8.hp.com/nl/nl/privacy/privacy.htm. Om gebruik te maken van je rechten op inzage, rectificatie, afscherming of verwijdering, kunt je het 'Privacy Feedback-formulier' gebruiken dat beschikbaar is via de kennisgeving over persoonsgegevensrechten van HP: https://www8.hp.com/nl/nl/privacy/privacy.html

 16. Deze Actie valt onder de wetgeving van Engeland en Wales. De Engelstalige versie van de Actievoorwaarden (HIER beschikbaar) is bepalend voor alle aspecten en prevaleert indien er verschillen zijn met eventuele vertaalde versies.

Al geclaimd?

Volg de voortgang van je claim door het ID-nummer van je claim in te vullen. Je claim ID kun je vinden in de email welke wordt toegezonden nadat je de claim hebt ingediend.

Claimen? Begin vandaag!

Claim nu
Heb je een vraag? Bekijk hier de veelgestelde vragen.